Šole računovodstva

V Sloveniji imamo nekaj šol in zasebnih ali drugih inštitucij, ki izobražujejo tudi kader za obvladovanje računovodstva. Pri tem zapišejo, da na njihovi šoli program računovodstva zajema celotno poslovanje tako malega kot velikega podjetja. V svojem izobraževalnem programu dajejo velik poudarek na poslovodnem računovodstvu in financah (ko so poslovne finance in davki). Na teh izobraževalnih ustanovah trdijo, da je namen njihovega visokošolskega programa računovodstva, da študentom omogočijo pridobitev strokovnih znanj in da jih usposobijo za reševanje zahtevnih delovnih in strokovnih finančnih problemov, razvijajo njihovo zmožnost, da se lahko sporazumevajo v svoji stroki in med strokami, da imajo izoblikovano strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju računovodstva in drugih finančnih poslov. V tem pogledu je računovodstvo precej težaven študij in zahteva veliko vloženega truda in napora. Običajno se študijski program računovodstva izvaja v treh letnikih oziroma šestih semestrih. Po končanem študiju študentje oziroma diplomanti pridobijo naziv diplomirani ekonomist oziroma diplomirana ekonomistka, ne pa diplomirani računovodja oziroma računovodkinja. Da so to iskani poklici naj bi pomanjkanje računovodskih strokovnjakov potrjevale številne raziskave trga delovne sile. Marsikdo misli, da je še danes jezik računovodij kompliciran in nerazumljiv. Študenti, ki bodo opravili program računovodstva pa bodo oboroženi z informacijami, da bodo lahko svojim strankam ali delodajalcem na jasen in koristen način, pomagali pri oblikovanju in sprejemanju kakovostnih poslovnih odločitev in predlogov. Predvsem pa bodo skrbeli, da njihove stranke ne naredijo večjih davčnih napak in tako utrpijo veliki kazni, ki so zagrožene za nepravilno računovodtsvo. Dober računovdja, ki ima v malem prstu celotno računovodstvo je danes lahko izredno koristen in nam lahko prihrani marsikateri strošek.

This entry was posted in Razno and tagged . Bookmark the permalink.