Kako izračunati dohodnino

Marskikdo ob besedi dohodnina dobi glavobol. Čeprav stvar niti ni tako zapletena. Obstajajo formule in kalkulatorji s katerimi si lahko pomagate in točno izračunate svojo dohodnino za preteklo leto. Dohodnino moramo plačevati vsi, se pravi vsaka fizična oseba, ki je rezident Slovenije. V nadaljevanju bomo razdelali kateri dohodki spadajo v obračun dohodnine, kako lahko sami izračunate dohodnino in katere olajšave je možno uveljavljati.

izračun dohodnine

Formula za izračun dohodnine

Izračun dohodnine je pravzaprav zelo preprost. Ko poznamo svojo dohodninsko osnovo, lahko s pomočjo dohodninske lestvice natačno izračunano svojo dohodnine. V primeru, da smo dohodnino med letom preplačali, dobimo preplačani del vrnjen. V nasprotnem primeru moramo dohodnino doplačati. Zdaj pa poglejmo kako si lahko sami izračunate osnovo za dohodnino.

Osnova za dohodnino

Najprej seštejemo vse bruto plače, ki smo jih prejeli v obdobju za katerega računano dohodninsko osnovo. V ta seštevek spadajo tudi morebitna 13. in 14. plača, božičnina, dodatki za uspešnost, razne stimulacije in izplačila zamujenih plač. Vsoti bruto plač dodamo regres za letni dopust. V kolikor ta ni izplačan v enem delu, naredimo celoten seštevek izplačanega regresa v obdobju za katerega delamo izračun.

Ko smo izračunali vsoto vseh bruto plač in regresa za letni dopust lahko od te vsote pričnemo odštevati naslednje:

– Odštejemo plačane prispevke delodajalca. Najboljše, da nam ta izračun pripravi delodajalec. Med prispevke spadajo zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, pokojninsko zavarovanje in prispevek za zaposlovanje. Skupaj 22,10% od bruto izplačila.

– Odštejemo celoletno splošno olajšavo. Tukaj preverite lestvico za splošno dohodninsko olajšavo, ki je določena na osnovi skupnega letnega dohodka.

– Odštejemo olajšavo za vzdrževane družinske člane. V to kategorijo sodijo otroci mlajši od 26 let, upoštevati pa je potrebno tudi, da smo v primeru, če preko študentskega servisa niso zaslužili toliko, da bi presegli maksimalni dovoljeni znesek. Velja nepisano pravilo, da se olasjšavo za otroka splača uveljavljati tistemu staršo, ki ima višje dohodke.

– Odštejemo olajšavo za ostale vzdrževane družinske člane. V to skupino lahko spada vzdrževani partner.

– Odštejemo ostale olajšave kot je invalidnost in olajšava po 65. letu starosti.

– Odštejemo še morebitno plačano davčno akontacijo, ki smo jo plačevali v obračunskem obdobju.

Na podlagi zgoraj opisanega dobimo izračunano dohodninsko osnovo. Zdaj bomo lahko našo dohodnino izračunali na podlagi dohodninske lestvice, ki jo vsako leto pripravi Finančna uprava RS. Kakor ste lahko videli, izračun dohodnine sploh ni tako zapleten.

izračun dohodnine

Kdo vse mora plačevati dohodnin

To področje ureja zakon o dohodnini. Zakon o dohodnini navaja, da je zavezanec rezident Slovenije, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • stalno prebivališče prijavljeno v Sloveniji
  • je v davčnem letu v Sloveniji prisoten skupno več kot 183 dni
  • biva izven Slovenije zaradi zaposlitve kot javni uslužbenec
  • ima svoje prebivališče ali središče svojih interesov (tako osebnih kot poslovnih) v Sloveniji

Če se torej vidike v kateri od zgoraj naštetih točk, potem ste zavezani k plačilu dohodnine v Sloveniji.

Še posebej morate biti pri dohodnini previdni, če ste radno zaposleni v tujini in ste davčni rezident Slovenije. Poznanih je ogromno zgodb, ko ljudje med letom ne razmišljajo o dohodnini in ob izračunu dožijijo pravi šok. V takšnem primeru se je najboljše obrniti na davčnega svetovalca.

Informativni izračun dohodnine

Zdaj, ko vemo kako izračunati dohodnino in kakšne olajšave lahko uveljavimo, poglejmo kaj storiti, ko na dom prejmemo informativni izračun dohodnine od Finančne uprave RS. Glede na naše dohodke lahko dohodnina znaša 16, 27, 41 ali 50 odstotkov.

Po prejetju informativnega izračuna je potrebno preveriti ali so vsi vpisani podatki pravilni, ali so upoštevane vse olajšave in ali je izračun dohodnine pravilen. Če je vse pravilno in se z izračunom strinjate vam ni potrebno storiti več ničesar. V 15 dneh od vročitve bo informativni izračun postal odločba, če se seveda ne pritožite.

Kaj storiti, če se z informativnim izračunom ne strinjate

Če se z informativnim izračunom dohodnine ne boste strinjali, morate poslati ugovor. Lahko, da podatki v izračunu niso pravilni ali pa, da niso upoštevane vse olajšave. V tem primeru morate vložiti ugovor in sicer v 15 dneh od vročitve izračuna. Ugovor lahko vložite preko posebnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Finančne uprave RS. Če boste ugovor vložili pravočasno vam do končnega sklepa ni potrebno plačati dohodnine oz. ne boste dobili povrnjene preveč plačane med letom.


Ta vnos je bil objavljen v Razno. Zaznamek za trajno povezavo.