Prevajanje in tolmačenje srečamo na vsakem koraku

prevajanje1Sodno prevajanje je različno od ostalega prevajanja, ker ga je potrebno tudi sodno overiti. Zato ga lahko izvajajo samo za to prevajanje potrjeni sodni prevajalci. Je zahtevnejše od enostavnega prevajanja, zato je tudi nekoliko dražje. Velikokrat si postavimo nekaj vprašanj.

Kaj, če ne potrebujemo celotnega prevoda dokumenta?

Določen odstavek se lahko izpusti, vendar mora sodni prevajalec izpuščeni del označiti in dopisati, da je tisti del izpuščen na željo stranke.

Kako je s plačilom prevajanja, če imamo več podobnih ali enakih izvodov?

Če sta dva dokumenta navidezno enaka je potrebno plačati prevajanje obeh dokumentov, ker je potrebno oba dokumenta skrbno prebrati. So pa nekateri prevajalci, ki za drugi podoben dokument zahtevajo samo polovično ceno. Če stranka zahteva več prevodov, oziroma izvodov istega dokumenta, je za prevajanje za vsak naslednji prevod potrebno plačati manj, ponavadi le okoli deset procentov cene prvega prevoda. Če se pa prevode naroči kasneje, so ti prevodi nekoliko dražji.
Več o cenah si preberite tukaj.

Nekateri velikokrat sprašujejo, kakšna je razlika med prevajanjem in tolmačenjem. O prevajanju govorimo, ko mora prevajalec opraviti pisni prevod, ki ga lahko tudi popravlja toliko časa, dokler ni prevajalec zadovoljen s prevodom. Pri tolmačenju se misli na ustno prevajanje govorjene besede. Ustno prevajanje ali tolmačenje se veliko uporablja. Ustno prevajanje lahko izvajamo tudi na porokah, veliko se ga sreča na sodiščih in na različnih predavanjih, na različnih gospodarskih dogajanjih ko je prisotno veliko ljudi, ki govorijo v različnih jezikih. Na sodiščih velikokrat sodnega tolmača priskrbi sodišče samo in ni nam potrebno iskati sodnega tolmača. Lahko si ga pa sami izberemo, če si to želimo. Tolmači ne smejo biti pristranski. V nepristranskost jih zavezuje država in prisega, ki jo mora opraviti vsak sodni tolmač. Tega se mora zavedati vsak prevajalec, ki se odloči za sodno prevajanje. Sodni tolmači so tudi nekoliko bolje plačani od ostalih prevajalcev.

Ta vnos je bil objavljen v Razno. Zaznamek za trajno povezavo.